Anhydritový poter

Liaty anhydritový poter je stabilný a ekologický materiál mimoriadne vhodný na použitie v obytných miestnostiach s podlahovým kúrením. Je to liata hmota na báze sádrovca, plnená pieskom a má výborné samonivelizačné vlastnosti.

Je vhodný pre všetky druhy interiérových podlahových konštrukcií do novostavieb, ale aj rekonštrukcií obytných budov, pre bytové domy, obytné domy, administratívne budovy, obchodné centra, nemocnice, školy a podobne.

Cena sa odvíja najmä od miesta stavby, hrúbky poteru a veľkosti plochy.